اتصالات / شیرهای ابزار دقیق

FITTING-1

تیوب و پایپ فیتینگ

FITTING-2

منیفولد

FITTING-3

شیر اطمینان

FITTING-4

شیر سوزنی

- متریال: استنلس استیل 316 و NACEMR0175

- قابلیت تحمل فشار تا 6000 و 10000 PSI

- در سایزهای متنوع از 1/16" تا 1" (نری، مادگی و یا تیوب خور)

- متریال: استیل 316 بر طبق استاندارد NACEMR0175

- فشار کاری: PSI6000

- در تایپ های مختلف 3 راه (2 شیر) و یا 5 راه (3 شیر و یا 5 شیر)

- جهت از بین بردن فشار اصافی وارد شده به تجهیزات فشار، قابل تنظیم و یا ثابت

- فشار قابل تحمل ماکزیمم 10000 PSI با نقطه تنظیم های مختلف

- در تایپ های مستقیم با 90 درجه

- فشار کاری ماکزیمم 10000 PSI

- متریال استنلس استیل 316

- در سایزهای 1/8 تا 1 اینچ رزوه یا تیوب خور

 
FITTING-5

شیر یکطرفه

FITTING-6

شیر اطمینان

 
 

- فشار کاری ماکزیمم 6000 PSI

- با فشار کراکینگ بین 1 تا 25 PSI

- متریال 316

- در سایزهای 1/8 تا 1 اینچ، رزوه یا تیوب خور

- متریال: استیل 316

- سایز: از 1/16 تا 1 اینچ

- ضخامت: 0/51، 0/71، 0/89، 1/24، 1/65، 2/11 و ...